Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare (www.multi-construct.ro)

1. Termeni generali

Site-ul www.multi-construct.ro, este administrat de MULTICONSTRUCT S.R.L., denumită în continuare MULTICONSTRUCT, cu sediul social în Galaţi, Str. Alexandru cel Bun nr. 74, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J17/113/2007, având Codul Unic de Înregistrare RO 20798056.

Utilizarea site-ului ca vizitator, trimiterea de cereri de ofertă sau informare prin formularele de pe site presupun implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din aceasta.

Orice altfel de comunicări sau materiale pe care le transmiteti către noi (întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel) vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Scopul site-ului este informarea vizitatorilor asupra ofertelor/serviciilor oferite şi a informaţiilor despre companie, fără a fi necesar crearea unui cont. Orice utilizare în alt scop nu este permisă.

Accesul la informaţiile afisate în www.multi-construct.ro este gratuit.
Orice copiere a informaţiilor conţinute de www.multi-construct.ro, în alt scop decât pentru uzul personal, fără acordul nostru scris reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor.

MULTICONSTRUCT poate aduce la orice moment modificări asupra conţinutului site-ului, modificări de structură şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, făra un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane. De asemenea, MULTICONSTRUCT poate limita accesul la anumite părţi din site, la anumite facilităţi din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări.

ÎNTREGUL CONŢINUT AL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE” FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

2. Servicii şi politica de preturi

Preţurile serviciilor şi ofertele transmise de către MULTICONSTRUCT sunt personalizate pentru fiecare vizitator care formulează o cerere şi sunt transmise via e-mail.

3. Confidenţialitatea şi protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice MULTICONSTRUCT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

MULTICONSTRUCT se conformează şi REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

3.1 Cadru legal
Politica de confidenţialitate MULTICONSTRUCT reflectă prevederile legale în vigoare. Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, în ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligaţia furnizării datelor;
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită);
 • dreptul de intervenţie (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ştergerea sau anonimizarea datelor personale);
 • dreptul de opoziţie (puteţi cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului);
 • dreptul de a face plângere la autoritatea naţională de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a se adresa justiţiei;

3.2 Date solicitate
MULTICONSTRUCT solicită vizitatorilor numai dacă aceştia folosesc în mod voluntar formularul de contact din pagina CONTACT următoarele date cu caracter personal:

 • Nume
 • Prenume
 • Email
 • Telefon fix/mobil

Ca atare, temeiul legal pentru colectare este reprezentat de “oferirea de servicii şi/sau oferirea de informaţii referitoare la serviciile şi/sau produsele oferite”.

3.3 Utilizarea datelor solicitate
Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:
– oferirea serviciului/serviciilor solicitate de către vizitator;
– oferirea de informaţii asupra serviciului/serviciilor/produselor solicitate de către vizitator;
– inştiintări importante pentru clienţi;
– comunicări comerciale (doar cu acordul clientului);

Datele colectate nu vor fi cedate, vândute sau încredinţate vreunei unei terţe părţi decât acolo unde acest lucru este impus de existenţa unei obligaţii legale sau în urma acordului expres obţinut de la persoana în cauză şi doar dacă aceste date sunt necesare pentru a putea oferi informaţiile/serviciul/serviciile solicitate.

3.4 Controlul accesului şi securitate
Din motive de securitate, datele clientilor nu pot fi accesate direct decât de către reprezentanţii MULTICONSTRUCT. La cerere, vizitatorii pot fi informaţi cu privire la, respectiv pot solicita actualizarea datelor cu caracter personal în mod gratuit.
Protecţia datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

3.5. Declaraţia de consimţământ
În cazul utilizării formularului din pagina CONTACT a site-ului, sunt de acord ca MULTICONSTRUCT să proceseze/stocheze/modifice/editeze datele mele personale (nume, prenume, telefon, adresa de email) în următoarele scopuri: furnizarea de informaţii referitoare la serviciile oferite prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului sau al platformelor de social media.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea/stocarea/modificarea/editarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către MULTICONSTRUCT sau prin transmiterea unui e-mail către office@multi-construct.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).
Prin bifarea căsuţei „Î-mi dau consimţământul explicit …” din pagina CONTACT am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

3.6. Cum pot să îmi şterg datele mele?
Trimiteţi un email la adresa office@multi-construct.ro cu menţiunea ‘Ştergere date’ şi în care să specificaţi datele (numele, adresa de email, telefon) care doriţi să fie şterse din baza de date.

Ce sunt Cookie-urile şi la ce folosesc?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni, care este salvat la solicitarea serverului de internet către browserul de internet care ruleaza pe terminalul unui utilizator. Cookie-ul este complet pasiv, nu conţine programe software de nici un fel, nu poate accesa hard diskul dvs., NU este un virus sau spyware.

Cookie-urile folosesc la memorarea opţiunilor unui utilizator, atunci când navighează pe un site de internet. De asemenea cookie-urile instalate de browser pe terminalul utilizatorului, reţin preferinţele de navigare pe site-ul nostru, ca să poată oferi o experienţa mai bună pentru clienţii care revin pe site. Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal şi nu identifică datele personale ale utilizatorilor de internet.

Ştergerea Cookie-urilor
Browserul de internet utilizat, cum ar fi Chrome, Firefox, IE, etc., este setat implicit să accepte coockie, ca site-urile să poată funcţiona normal. Există setări la fiecare browser, de ştergere şi blocare a cookie-urilor, dar acestea afectează funcţionarea normală a site-urilor şi în special a magazinelor online.

Probleme de securitate
Cookie-urile nu sunt viruşi, dar pot fi folosite de viruşi, deci este bine să aveţi atât browserele, cât şi programul antivirus care rulează pe calculator updatate la zi.
Menţionăm că site-ul multi-construct.ro utilizează cookies doar pentru functionare, monitorizare şi accesare site de către vizitatori, iar lista cookies se poate accesa apasand butonul .

5. Dispoziţii finale

Ne rezervăm dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.
Orice litigiu apărut între vizitatori şi MULTICONSTRUCT va fi rezolvat prin cale amiabilă. Dacă aveţi probleme legate de un serviciu, de o informaţie, sau de orice alta natură, ne puteţi trimite email sau suna la numerele de telefon menţionate la pagina de contact.
În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată române, conform legislaţiei în vigoare.

Versiune GDPR: 1.0.
Data: 31 Ianuarie 2020